FİNANS

Özet Bilgi
Kar payından %100 Oranında Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Bedelsiz dağıtılacak kar payı tutarında bir değişiklik yoktur. Kar dağıtım tablosunda yer alan ödenecek vergi tutarı sehven yanlış girildiğinden tablo güncellenmiştir.
Karar Tarihi
15.04.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014
21.000.000
100
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022
99.000.000
100
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile,

01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarımızda 144.455.696 TL, yasal kayıtlarımıza göre ise 176.395.622 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere toplam 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ve Kar Dağıtım Tablosunun ekteki gibi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
120.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.365.097
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
176.524.568
183.005.235
4. Vergiler ( - )
32.068.872
6.609.613
5. Net Dönem Kârı
144.455.696
176.395.622
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8.819.781
8.819.781
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
135.635.915
167.575.841
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
164.030
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
135.799.945
167.575.841
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
120.000.000
120.000.000
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
120.000.000
120.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
15.635.915
47.575.841
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
21.000.000
15,48
1
100
B Grubu
0
99.000.000
72,99
1
100
TOPLAM
0
120.000.000
88,47
1
100