FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal tablo ve dipnotlarda değişiklik yapılmamıştır.
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Finansal Rapor Ekli Pdf dosya değişikliği nedeni ile yeniden gönderim.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

11.05.2021 tarihinde kamuya açıkladığımız 01.01.2021 - 31.03.2021 hesap dönemine ait Finansal Raporun pdf dosyası sehven hatalı yüklenmiştir. Finansal Raporda veya dipnotlarda herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Finansal Raporun Pdf dosyası değiştirilerek yeniden gönderilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.