FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi

Fon'un portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmekte olan altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bununla beraber fonun izahnamesinin 2.4 nolu maddesinde yer alan sermaye piyasası araçlarına da belirtilen sınırlar dahilinde yatırım yapılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri katılımcısına yansıtmayı amaçlamaktadır.