FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılına İlişkin Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
Stopaj oranı, ortakların mukim oldukları ülke ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerine göre farklılık gösterebilecektir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi

Yürürlükteki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde A,B ve C grubu paylar için %10 stopaj oranı dikkate alınmıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026
Peşin
0,2847003
28,47003
10
0,2562302
25,62302
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034
Peşin
0,2847003
28,47003
10
0,2562302
25,62302
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042
Peşin
0,2847003
28,47003
10
0,2562302
25,62302
D Grubu, PKART, TREPKRT00018
Peşin
0,2847003
28,47003
15
0,2419952
24,19952
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
15.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00026
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00034
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREPKRT00042
0
0
D Grubu, PKART, TREPKRT00018
0
0
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_dağıtım_tablosu_2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
22.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.636.756,11
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
9.545.800
9.172.895,28
4. Vergiler ( - )
2.204.547
2.043.468,01
5. Net Dönem Kârı
7.341.253
7.129.427,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
356.471
356.471,36
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.984.782
6.772.955,91
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
6.984.782
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
7.475
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
6.992.257
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
1.398.451
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
5.078.482
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
507.848
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
571.265,53
0
100
0,2562302
25,62302
B Grubu
524.631,61
0
100
0,2562302
25,62302
C Grubu
69.950,88
0
100
0,2562302
25,62302
D Grubu
4.404.314,73
0
100
0,2419952
24,19952
TOPLAM
5.570.162,75