FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Garanti Portföy Onbeşinci Serbest Özel Fon İzahnamesi

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-5526 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Onbeşinci Serbest Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.