FİNANS

Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısının Covid-19 tam kapanma uygulamaları gereğince AYNI GÜNDEMLE 25.06.2021 tarihine ertelenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
COVİD - 19 sebebiyle İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca alınan kararlar doğrultusunda; İTO, Ticaret Sicili İşlemleri için BELGE KABULÜ yapılmadığından 27.05.2021'de yapılacak genel kurulun KAP'ta yayınlanan aynı gündemle, aynı yer ve adreste 25.06.2021 Cuma saat 11:00'de yapılması hk.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
17.05.2021
Genel Kurul Tarihi
25.06.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına
12 - Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,
13 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
YK KARARI GÜNDEM OLAĞAN GK ERTELEME 25.06.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısının 27 Mayıs 2021 tarihinde Perşembe günü, saat 11:00'de yapılacağı kararı alınarak genel kurulun davetine ilişkin SPK ve TTK hükümleri gereği ilan ve duyurular yapılmışsa da,

Covid-19 uygulamaları kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre 29 Nisan.2021 Saat:21.00 – 17.Mayıs.2021 Saat.05.00 arasında "TAM KAPANMA" uygulaması yaşama geçmiştir. İstanbul Ticaret Odası uygulama kapsamında (Ticaret Sicil işlemleri Genel Kurul İlanı)

belge kabulü yapmadığından gündemin TİCARET SİCİLİ GAZETE 'sinde ilanı gerçekleşememiştir.

Bu nedenle şirketimizin yapacağı 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu, gündemimizde herhangi bir değişiklik olmaksızın bildirimde yer alan aynı adres ve saatte 25 Haziran 2021 Cuma günü yapılacak şekilde ertelenmiştir.