FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz;

  

 

  

1)   Şirketimizin  18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'nda görev taksimi yaparak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 50419183696 T.C. kimlik no‘lu Memet Aldıkaçtı‘nın,  Başkan Yardımcılığı'na  50413183814 T.C. kimlik no‘lu Enis Aldıkaçtı'nın, Yönetim Kurulu üyeliklerine  ise   50410183978  T.C. kimlik no'lu Meltem Vanlı,  34514210730 T.C. kimlik no'lu  Haydar Şahin (bağımsız yön.krl.üyesi) ve 23549119880  T.C. kimlik no'lu Nesrin DEVRİK'in (bağımsız yön.krl.üyesi) olarak atanmasına,                            
 2)  Enis Aldıkaçtı'nın aynı zamanda Genel Müdür, Memet Aldıkaçtı'nın Genel Koordinatör olarak görevlerinin devamına.

  

3)   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde;

  

i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Haydar Şahin'in, Yardımcılığına Nesrin Devrik ‘in ve Suzan Baykal'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi  ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

  

ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanlığı'na  Haydar Şahin'in, üyeliğe Nesrin Devrik'in getirilmesine

  

iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin Başkanlığı'na  Haydar Şahin'in, üyeliğe Nesrin Devrik‘in  getirilmesine, 
 
 

  

 

  

18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oluşan yeni Yönetim Kurulu'na istinaden şirketin temsili için aşağıda yazılı olduğu şekilde imza sirküleri düzenlenmesine,

  

 

  

4)   Şirketin temsil ve ilzamının ise Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı'dan herhangi birisinin şirket ünvanı veya kaşesi altına atacağı münferit imzası ile 3(üç)yıl süreyle şirketin ahzu kabza da yetkili olmak üzere şirketin en geniş şekilde temsil ve ilzam edilmesine,

  

5)   Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aldıkaçtı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Aldıkaçtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Vanlı'nın  imzalamaya yetkilendirilmesine,           

  

6)   İşbu kararın tescil ve ilanına 

  

 

  

Oy birliği ile karar verildi.