FİNANS

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
17.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012
Peşin
0,4166666
41,66666
15
0,3541666
35,41666
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020
Peşin
0,4166666
41,66666
15
0,3541666
35,41666
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3
Peşin
0,4166666
41,66666
15
0,3541666
35,41666
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
06.07.2021
06.07.2021
08.07.2021
07.07.2021
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00012
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREBAKB00020
0
0
C Grubu, BAKAB, TRABAKAB91D3
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, "yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır" olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için;

1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 528.919-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,

2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5' i olan 676.346-TL'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,

3- 1.387.635-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

4- Kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,

5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
36.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
7.200.000
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
39.130.077
37.385.241
4. Vergiler ( - )
8.540.213
9.387.232
5. Net Dönem Kârı
30.589.864
27.998.009
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
30.589.864
27.998.009
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
30.589.864
27.998.009
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
528.919
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
31.118.783
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
15.000.000
* Nakit
15.000.000
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
676.346
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
676.346
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
1.387.635
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
13.525.883
10.934.028
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
35.416,67
0
0,12
0,3541667
35,42
B Grubu
102.708,33
0
0,34
0,3541667
35,42
C Grubu
12.611.875
0
41,23
0,3541667
35,42
TOPLAM
12.750.000
0
41,68
0,3541667
35,42