FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/05/2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
25/05/2021 tarihli KAP açıklamamızda;  TBMM nezdindeki Yasa  Tasarısı  olarak belirttiğimiz ve 7326 Sayılı Kanun olarak  9.6.2021 tarihinde Resmi Gazetede  yayınlanan Vergi Düzenlemesi kapsamında, çalışmalarımız  tebliğin içeriğine uygun olarak sürdürülmektedir.

Ayrıca, SPK'ya başvuru öncesinde tamamlanması gereken  2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurulu hazırlık çalışmalarımız da  başlamış olup Genel Kurul  Gündem  Kararımız ile  birlikte tüm detaylar duyurulacaktır.


Kamuoyuna Saygıyla duyrulur.