FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BorsaIstanbulASAnnouncementAbstract|
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Borçlanma Araçları Piyasası ile Swap Piyasasında işlem yapma yetkisi bulunan Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye (Üye kodu: NYB) mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesi kapsamında 10/06/2021 tarihi itibarıyla Kıymetli Madenler Piyasasında da işlem yapma yetkisi verilmiştir.