FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_TerminationOfAnAgreementAbstract|
Sözleşme Feshi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NameSurnameOfFootballerWhoseAgreementWasTerminated|
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Ahmet Canbaz
oda_ThePartyTerminatedTheAgreement|
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
oda_TerminationDate|
Fesih Tarihi
-
oda_TerminationReason|
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
oda_RemunarationAmount|
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.