FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Kar dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
10.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
16.06.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DURDO, TRADUROF91D4
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DURDO, TRADUROF91D4
0
0
Ek Açıklamalar

2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve mali tablolarını görüşmüş ve aşağıdaki hususların 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.

1) Vergi Usul Kanununa göre 2020 yılında -9.027.013,17-TL dönem zararı oluşurken, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre ise vergi öncesi -13.106.938-TL (vergi sonrası -11.031.557-TL), dönem zararı oluşmuştur.

2) Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul' un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
35.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.369.500,72
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
-13.106.938
-9.027.013,17
4. Vergiler ( - )
2.075.381
0
5. Net Dönem Kârı
-11.031.557
-9.027.013,17
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-11.716.677
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar