FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

02.06.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu'nun 17.05.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan onayı takiben Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz Bakanlık tarafından tarafından 15.06.2021 tarih ve Sayı :E-50035491-431.02-00064742560 sayılı yazı ile uygun bulunmuş olup, tüm onayların alınmasını takiben tadil metni 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecektir. 

Kamuoyuna duyurulur.