FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

KAP'ta 14.04.2021 tarihinde duyurusunu yaptığımız, Yönetim Kurulumuzun 14/04/2021 tarihinde yapılan toplantısında;Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası)'na kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının, vadesinin ve faiz oranının belirlenmesi, ihraç işlemlerinin ihraç belgesinin onay tarihinden itibaren bir yıllık dönemde bir veya birden fazla seferde yapılması ve ihraçla ilgili diğer tüm konularda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmişti.Borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvuru Kurulun 03/06/2021 tarih ve 29/846 sayılı toplantısında onaylanmış olup ihraç belgesi ektedir.