FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SEYKM]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LiquidityProvidingTradesAbstract|
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_IntermediaryInstitutionCode|
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
oda_Period|
Dönem
02.06.2021-15.06.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM.E) paylarında 02.06.2021 – 15.06.2021 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.