FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SustainabilityReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz, yayınlamış olduğu Sürdürülebilirlik Raporu ile Anadolu Sigorta'nın faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerini sunmuş, ayrıca sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerini açıklamıştır. Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporu, GRI Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır. Rapor ile tüm paydaşlarımıza en güncel ve bütüncül bilginin sunulması amaçlanmıştır.

Şirketimiz 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.