FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
15.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
9.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Bekir Yener YILDIRIM
6750000
TRY
7,5
Ekin ÖZORAN
225000
TRY
2,5
Dilaver ERGİN
225000
TRY
2,5
Halil Alper AKÖZ
225000
TRY
2,5
Mustafa DOĞAN
6290000
TRY
69,89
Tanju GÜNEL
900000
TRY
10
Emre GÖLTEPE
460000
TRY
5,11
TOPLAM
9000000
TRY
100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR YENER YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı
7.5
EMRE GÖLTEPE
Yönetim Kurulu Üyesi
5.11
MUSTAFA DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
69.89
EKİN ÖZORAN
Yönetim Kurulu Üyesi
İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
2.5
HALİL ALPER AKÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
2.5
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı
Görevi
Gülnihal ÇON
Operasyon ve Mali İşler Müdürü
Rozana TALU
İç Kontrol
Zeynep ÖNDER
Risk Yönetim Müdürü
Deniz ŞAHİNKAYA
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Erdoğan UĞURLU
Teftiş Kurulu Başkanı
Binnur Hacer KAYABEY
Araştırma Görevlisi
Buse Merve TOPRAK
Uzman Yardımcısı
Aysu Kaçmaz
Uzman Yardımcısı