FİNANS

Özet Bilgi
17.05.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
16.04.2021
Genel Kurul Tarihi
17.05.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Konferans Salonu, Levent, Beşiktaş/İstanbul, Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 17 Mayıs 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar faaliyetlerinden dolayı, ayrı ayrı ibra edilmesi,
3 - Şirket ortaklık yapısını değiştirecek 24 Şubat 2021, 25 Şubat 2021 ve 26 Şubat 2021 tarihli Özel Durum açıklamalarında belirtilen pay devirleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmış olması ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi ve "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15. Maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,
4 - Gündemin 3. Maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, tadil edilmiş haline göre, Şirketin değişen Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
5 - Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılının kalan kısmı için geçerli olacak brüt ücretlerinin belirlenmesi,
6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,
7 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 17 Mayıs 2021 tarihine kadar faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.04.2021 Tarih ve E-12233903-340.17-5640 numaralı ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.04.2021 Tarih ve E-50035491-431.02-00063686061 numaralı izin yazılarına istinaden şirket ünvanının Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak değiştirilmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü ve "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15'inci maddelerinin tadil edilmesi ile ilgili öneri teklifi kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan Sn. Orhun KARTAL, Sn. Vehbi Ergin ÖZTÜRK ve Sn. Ahmet ŞAKARCAN ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise, Sn. Hasan Recai ANBARCI, Sn. Özgür MUNGAN'ın 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine her biri için yıllık brüt 127.200 TL (Yüzyirmiyedibinikiyüz Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık brüt 62.400- TL (Atmışikibindörtyüz Türk Lirası) ücret ödenmesine karar verilmiştir.Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
YK KORAY_ToplantıTutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
YK KORAY _HazırBulunanlarListesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 09.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 14.06.2021 tarih 10348 sayılı TTSG de ilan olunmuştur.