FİNANS

Özet Bilgi
B Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurulu 17.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
B Grubu
Karar Tarihi
03.05.2021
Genel Kurul Tarihi
11.06.2021
Genel Kurul Saati
09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
MANİSA
İlçe
YUNUSEMRE
Adres
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3 - 11 Haziran 2021 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5 - Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları


KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

11 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2020 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI


Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2021 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mayıs 2021 tarihli ve 10331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.600.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.960.000.000.- adet hisseden; B GRUBU ( METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ) 3.465.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 346.500.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Esra Işın Tiryaki, tutanak yazmanı Sn. Kerime Manav oybirliği ile seçildiler.


02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ


Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.


03. 11 HAZİRAN 2021 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

B Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,

Sayın Ayşe Güçlü Onur

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.


04. YÖNETİM KURULU'NUN 2020 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.


Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.


(*) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 229.453.968,54 TL olağanüstü yedekleri ifade etmektedir.


Yapılan Oylama sonucunda,


Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL'dir.


Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL'nin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.


05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
17.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2020 YIlı B Grubu Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
2020 YIlı B Grubu Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07.05.2021 tarihinde saat: 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantısı gündemi ve çağrısı, 02.04.2021 tarihli ve 10301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 491. ve 492. sayfalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 06.04.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle alınan 26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı önlemleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca Şirketimize tebliğ edilen 29.04.2021 tarihli yazı gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu 07.05.2021 tarihli genel kurul toplantısının iptaline, genel kurul toplantısının 11.06.2021 tarihinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir.


Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Toplantı Gündemi

11.06.2021

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3. 11 Haziran 2021 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti

4. Yönetim Kurulunun 2020 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı

5. Dilekler ve kapanış