FİNANS

Özet Bilgi
Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin 17.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Evet
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.06.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi
31.12.2020
Devrolunan Şirketin Unvanı
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Borsa İşlem Durumu
Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?
Evet
Ayrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen)
0
Pay Grup Bilgileri
Pay Değiştirme Oranı
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu
Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi
Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028
0,3928
B
Hamiline
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010
0,3928
B
Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi
17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi
17.06.2021
Ek Açıklamalar

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,

Birleşme işlemine ilişkin olarak, ekteki Duyuru Metni Taslağı ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sair bilgi ve belgeler ile birlikte 17.06.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır (EK-11:Duyuru Metni Taslağı-8.Kısım-Son).

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1
Duyuru Metin Kısım 8.pdf - Duyuru Metni