FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DividendPolicyAbstract|
Kar Dağıtım Politikası
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 18.06.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası"'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak ekteki şekilde güncellenmesine,

Güncellenen "Kâr Dağıtım Politikası"'nın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.