FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeOfCompanyTitleAbstract|
Unvan Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PreviousTitle|
Eski Unvan
MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
oda_NewTitle|
Yeni Unvan
MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
oda_RegistryDateOfTitleChange|
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
31/05/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin ünvanı, Sermaye Piyasası Kurulunun 04/04/2021 tarih ve E.12233903-350.11-4466 sayılı izni ile, Türkiye Ticaret Sicil Gazatesinin 31/05/2021 tarih ve 10338 sayısında tescil ve ilan edilerek MAQASID GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. olarak değiştirilmiştir.