FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bugün şirket merkezimizde toplanan yönetim kurulu üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamışlardır.

Şirketimizin 21/06/2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 (üç) yıl süre ile şirketin yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Ali TANRIVERDİ, Burak TANRIVERDİ, Çağla POLAT ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Levent ÖĞÜLMÜŞ ve Abubekir DOĞAN kendi aralarında aşağıda olduğu şekilde görev dağılımı yapılmasına,

1. Şirket  Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali TANRIVERDİ, Başkan Yardımcılığına Burak  TANRIVERDİ ve Çağla POLAT'ın seçilmesine

2. Sermaye  Piyasası Kurulu (SPK) Seri IV, No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin  belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğinde yer alan esaslar  çerçevesinde;

  • Kurumsal  Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise  Burak TANRIVERDİ ve UĞUR KOÇ'un seçilmesine,
  • Denetimden  sorumlu komite başkanlığına Sayın Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün üyeliğine ise  Abubekir DOĞAN' ın seçilmelerine,
  • Riskin  Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Levent ÖĞÜLMÜŞ' ün  üyeliğine ise Burak TANRIVERDİ'nin  seçilmesine,
  • Kurumsal  Yönetim Komitesinin aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret  Komitesi görevlerini de yerine getirmesine

3. Şirketin  günlük işlerinin sevk ve idaresi ile kendisine verilecek diğer görevleri  ifa etmek üzere  İcra Kurulu  oluşturulmasına ve İcra Kurulu Başkanlığı'na Sayın Ali TANRIVERDİ'nin üyeliklerine  Sayın Çağla POLAT, Sayın Burak TANRIVERDİ, Sayın Engin NUKAN, Sayın Nesrin  YILDIRIMEK ve Sayın Tansu SİNAĞ'ın seçilmelerine,

4. Sayın  Ali TANRIVERDİ'nin İcra Kurulu Başkanı olması sebebi ile boşalan  Genel Müdürlük görevine Engin NUKAN'ın  atanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.


Saygılarımızla

TGS DIŞ TİCARET A.Ş.