FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 201.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 10'uncu maddesi tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Haziran 2021 tarihli ve 10353 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.

Yürürlükteki tüm tescil edilmiş değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşme ekte yer almaktadır.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10
18/06/2021
21/06/2021
10353