FİNANS

Özet Bilgi
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
6.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
215.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
45.000
1.388.333,333
3.085,18518
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREINFO00021
Nâma
A Grubu, YESI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRINFO00056
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
6.705.000
206.861.666,667
3.085,18518
1,00
B Grubu
B Grubu, YESIL, TREINFO00013
Hamiline
B Grubu, YESIL(RÜÇHAN), TRRINFO00064
778.764,701
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
6.750.000
208.250.000,000
3.085,18518
778.764,701
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
08.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
22.06.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
04.02.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
27.05.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
10.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
09.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %3.085,18518 oranında olmak üzere 208.250.000 TL artışla 215.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 08.06.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 22.06.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 778.764,701 TL olup, kalan paylar, 25 – 28 Haziran 2021 tarihlerinde 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, "Borsa'da Satış" yöntemi ile 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,