FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.03.2021
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
17 nolu Dipnot Döviz Pozisyon Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Dipnotlarda yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven yapılan toplama hatası
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

09.06.2021 tarihinde kamuya duyurulan 01.01.2021-31.03.2021 tarihli Finansal Tablo 17 nolu Dipnotta yer alan Döviz Pozisyon Tablosunda sehven dövizlerin TL'ye çevrilmeden toplama dahil edildiği tespit edilmiş olup, söz konusu tablo düzeltilerek Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.