FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[SELVA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş. ‘nin Halka arzına ilişkin olarak Halka Arz tarihindeki Selva Gıda San.A.Ş.' ye olan ilişkili taraf borcunun tamamının, Halka Arz gelirinin Şirket hesaplarına girişini izleyen 2 iş günü içerisinde kapatılacağına yönelik taahhüdümüz çerçevesinde, 30.06.2021 (Bugün) tarihinde Selva Gıda San.A.Ş. ‘ye olan 39.232.881 TL ilişkili taraf finansal borç tutarımızın tamamı nakden ve defaeten ödenerek kapatılmıştır. 

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.