FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 30.06.2021 tarihli 14 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında;

Şirketimiz bünyesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmasına, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen lisanslara sahip Adil ŞAHİN'in 30.06.2021 tarihinden itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Şirketimiz Finans Direktörü Hasan YANIK'ın mevcut görevinin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı           :   Adil ŞAHİN

Görevi                  :   Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Lisans Bilgileri      :   Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ( Lisans N 202422 ), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı  (Lisans N 701839)

İletişim Bilgileri :

Telefon                 :   0 (216) 504 02 75

Faks                     :   0 (216) 504 02 78

E-Posta Adresi     :  yatirimciiliskileri@pm.com.tr


 
 

Adı Soyadı          :  Hasan YANIK

Görevi                 :  Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi

İletişim Bilgileri    :

Telefon               :   0 (216) 504 02 75

Faks                   :   0 (216) 504 02 78

E-Posta Adresi   :  yatirimciiliskileri@pm.com.tr


Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.