FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde;

-Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek ve üyeliğe Abdurrahman Özciğer'in getirilmesine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Abdurrahman Özciğer ve üyeliğe Alp Çelikbilek'in getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,

-Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Alp Çelikbilek , üyeliklere Abdurrahman Özciğer ve Hasan Yanık'ın getirilmesine,

-Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

-Kurulan komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu hususlarının kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 

Komitelerin çalışma esasları ekte yer almaktadır.


Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.