FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

  

Denetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ballıbaba ve Mustafa Kulu tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Mustafa Kulu, Üyeliğine ise Mehmet Ballıbaba'nın seçilmesine,

  

Kurumsal Yönetim Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ballıbaba, Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Şaklaroğlu (Kiler Holding  A.Ş. temsilen) ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ahmet İmir tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Mehmet Ballıbaba'nın Üyeliklerine ise Sezai Şaklaroğlu (Kiler Holding  A.Ş. temsilen) ve Ahmet İmir'in seçilmesine,

  

Riskin Erken Saptanması Komitesinin; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Şaklaroğlu (Kiler Holding  A.Ş. temsilen) tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Mustafa Kulu, Üyeliğine ise Sezai Şaklaroğlu'nun (Kiler Holding  A.Ş. temsilen) seçilmesine,

  

Yatırım Komitesinin; Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kiler ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kulu tarafından teşkiline, Komite Başkanlığı'na Nahit Kiler'in, Üyeliğine ise Mustafa Kulu'nun seçilmesine,

  

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Ayrıca, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, 

karar verilmiştir.