FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
DAGHL
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
43.300.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
129.900.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029
2.816.657,534
5.633.315,068
200,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDAGI00029
Nâma
A Grubu, DAG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRDAGI00013
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011
40.483.342,466
80.966.684,932
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, DAGI, TREDAGI00011
Hamiline
B Grubu, DAGI(RÜÇHAN), TRRDAGI00021
215.728,512
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
43.300.000
86.600.000,000
200,00000
215.728,512
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
17.03.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
28.04.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
21.06.2021
SPK Başvuru Tarihi
17.11.2020
SPK Başvuru Sonucu
Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi
04.03.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
19.03.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
18.03.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
07.07.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 129.900.000 TL olduğunu gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nolu maddesi Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvurumuza istinaden onaylanmış olup, 07.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 07.07.2021 tarih ve 10365 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna Duyurulur.