FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi
30.04.2012
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Gürsu Türker
25.05.2017
13