FİNANS

Özet Bilgi
SERMAYE ARTIRIMINA YÖNELİK GENEL KURUL SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
0
Mevcut Sermaye (TL)
4.900.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
CASA, TREKRSS00014
4.900.000
48.100.000,000
981,63265
CASA, TREKRSS00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
4.900.000
48.100.000,000
981,63265
İç Kaynakların Detayı :
Özel Fonlar (TL)
48.100.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CASA, TREKRSS00014
4.900.000
47.000.000,000
959,18367
1,00
CASA, TREKRSS00014
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
4.900.000
47.000.000,000
959,18367
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
43.195.266 TL'lik kısım Oytun Pastırma tarafından şirkete sermaye avansı nitelikli nakit konulandan, geri kalan bakiye 6.704.734 TL ise Oytun Pastırma kefaleti ile karşılanacaktır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
24.02.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
07.06.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
09.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
24.02.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Genel Kuru 'nda; Şirket sermayesinin 4.900.000-TL ‘den 48.100.000-TL ‘si iç kaynaklardan bedelsiz olarak ve 47.000.000 TL ‘sinin bedelli olmak üzere 100.000.000-TL ‘ye artırılması kararı ve ilgili Ana Sözleşmesinin "sermaye" başlıklı 6ncı maddesinin tadil tasarısı, yapılan oylama sonucu katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Casa Emtia tadil metni.pdf