FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Kenan Evren Karakaya
Muhasebe Müdürü
0212 310 27 00
kenan.karakaya@sinpas.com.tr
Emre Çizmeci
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
02.11.2020
0212 310 27 00
emre.cizmeci@sinpas.com.tr
213973