FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ITTFH]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
22.06.2021
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
12.07.2021
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
Olağanüstü Genel Kurul Kararının iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Erdal Soruklu
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2021/314 Esas Sayılı dosya
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
-
oda_Decision|
Alınan Karar
-
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 25.05.2021 tarihinde yapıldığı iddia edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararın iptali istemiyle bir yatırımcı tarafından Konya 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde dava açıldığı, anılan mahkeme tarafından Şirketimize gönderilen tensip tutanağından öğrenilmiştir. Şirketimiz 25.05.2021 tarihinde bir Olağanüstü Genel Kurul yapmamış olup; davaya ilişkin hukuki girişimlere bugün itibariyle başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.