FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
BMSCH, DENGE, FADE, ISBIR, NTGAZ, SASA, SEYKM, SNKRN, SRVGY, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
BMSCH
1
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
OĞUZ KAĞAN ÇİNAR
13.851,000
DENGE
2
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
E
MUSTAFA ATALAR
500.000,000
FADE
3
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.
E
KEMAL OLCARCIÖZ
4.141,000
ISBIR
4
İŞBİR HOLDİNG A.Ş.
E
KAMBER ÖZAY
14,910
NTGAZ
5
NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
MURAT TOPUZOĞLU
2.500,000
SASA
6
SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
E
FEHMİ HACIHALİLOĞLU
22.100,000
SEYKM
7
SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.
E
ÜLKÜ TEKER
0,090
SNKRN
8
SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.
E
ÜLKÜ TEKER
6.000,000
SRVGY
9
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
E
ZEKİ OĞUZ
26.595,000
YBTAS
10
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
E
MAHMUT ÖZTÜRK
2,800
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.