FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

30 Haziran 2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Şirketimiz nezdinde Vergi Denetim Kurulu tarafından 2018 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucunda tarafımıza 65.537,19 TL kurumlar vergisi ve 3.024.346,42 TL katma değer vergisi vergi aslının re'sen tarh edilmiş olduğu, ayrıca toplamda 4.634.825,43 TL vergi ziyaı cezası ile 120.000 TL özel usulsüzlük cezası kesildiği kamuya açıklanmıştı.

Söz konusu cezalı tarhiyatlara ilişkin olarak 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (7326 sayılı Kanun) kapsamında bugün yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmuş, cezalı olarak tarh edilen vergi aslı yapılandırma sonucu Yİ-ÜFE ve taksitlendirme katsayıları da dahil olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenmek üzere 1.936.132,50 TL olarak kesinleşmiş ve vergi ziyaı cezaları 7326 sayılı Kanun kapsamında tamamen terkin edilmiştir.