FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 29.06.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketin amaç ve konusu başlıklı 3. ve Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddelerinin 10.07.2021 tarihinde tescili yapılmış olup;12.07.2021 tarih ve 10368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır. Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3
10/07/2021
12/07/2021
10368
6
10/07/2021
12/07/2021
10368

Kredi Hesaplama