FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[MRGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesinin 110.000.000 TL'den 330.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 220.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 48.935.784,95 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Murat Güler
17.000.000
% 34,74
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
Serkan Korkmaz
9.963.000
% 20,36
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
Aras Karasu
5.114.885
% 10,45
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına
Yasef Mitrani
4.999.998
% 10,22
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi nam ve hesabına