FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Arttırımının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
100.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
32.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
ARENA, TRAARENA91U1
32.000.000
68.000.000,000
212,50000
ARENA, TRAARENA91U1
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
32.000.000
68.000.000,000
212,50000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
02.07.2021
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
68.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
07.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi
07.05.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
17.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
06.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
05.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
14.07.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 32.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında arttırılarak 100.000.000-TL'ye çıkarılması işlemi 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli ve 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Tadil Metni ve İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Ticaret Sicili Gazetesi İlanı.pdf