FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2017
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesinde yer alan 482 ada 8 (Eski:3) numaralı parsel'de kayıtlı arsa malikleri ile imzalanan " Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat ile Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi"ne ek olarak ""Düzenleme Şeklinde Ek Sözleşme" imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile işin süresi imza tarihi itibariyle 36 ay olarak belirlenmiştir.

  

Söz konusu arsa üzerinde Şirketimiz Kiler GYO A.Ş.'nin arsa sahibi olarak, Yüklenici İhlas Marmara Evleri Ortak Girşimi (İhlas Holding A.Ş – İhlas    Pazarlama A.Ş – İhlas Yapı Turizm ve Sağlık A.Ş – İhlas Madencilik A.Ş   Ortak Girişimi) ile imzalamış olduğu 03.05.2017 tarihli "Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat ve Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşım Sözleşmesi" "Fesihname ve İbra Sözleşmesi" imzalanarak karşılıklı olarak feshedilmiştir.