FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'in esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi değişmiş olup, söz konusu değişiklikler 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli ve 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.

Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,8,9,10
30/06/2000
05/07/2000
5081
6
27/07/2000
01/08/2000
5100
6
30/10/2000
02/11/2000
5166
3,4,7,8,11,17
12/10/2000
09/11/2000
5171
3,6
26/05/2005
31/05/2005
6314
6,7,geçici madde 3
17/05/2006
23/05/2006
6561
4
23/05/2007
28/05/2007
6817
3
03/06/2008
06/06/2008
7078
3,4,8,9,11,12,19
31/05/2012
06/06/2012
8084
1,3,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3
31/12/2012
10/01/2013
8233
3
27/03/2020
01/04/2020
10049
3,6
07/04/2021
12/04/2021
10307
6
14/07/2021
14/07/2021
10370