FİNANS

Özet Bilgi
2020 Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
28.05.2021
Genel Kurul Tarihi
24.06.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.06.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KEMALPAŞA
Adres
KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - Şirketin 2020 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi,
6 - 2020 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2021 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,
8 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2021 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi,
9 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
12 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 OGK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2
2020 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Haziran 2021 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 16.06.2021 tarih 64801450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Nuray GÖKLER ve Sn. Hamdin ORAL'in gözetiminde yapılmıştır.

1- Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üyelerine Asgari Ücret Tutarı Kadar Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar 9.000TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi kabul edildi

3- 2021 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. seçilmiştir.

4- 2020 yılında Türk Eğitim Vakfı yararına ve depremzedelere battaniye bağışı olarak toplam 6.422 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2021 yılı için bağış üst sınırı50.000 TL olarak belirlenmiştir.

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Tutanak görüntüsü ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.07.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2020 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
2020 OGK HAZİRUN..pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14.00'de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.