FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli sermaye artırımında kullanılmayan paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
50.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029
1.000.000
4.000.000,000
400,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIDGY00029
Nâma
A Grubu, IDGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIDGY00021
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011
9.000.000
36.000.000,000
400,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011
Hamiline
B Grubu, IDGYO(RÜÇHAN), TRRIDGY00039
206.817,72
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
10.000.000
40.000.000,000
400,00000
206.817,720
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
02.07.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
16.07.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
29.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
24.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
06.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
05.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 40.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 50.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname, Sermaye Piyasası Kurulunun 24.06.2021 tarih ve 32/963 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 206.817,72 TL'dir.

Kalan paylar, 27.07.2021 ve 28.07.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.


Saygılarımızla,

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IDGYO Hak Kullanım Raporu.pdf