FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SaleNotificationForInvestorsAbstract|
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 40.000.000 TL (% 400 oranında) artırılarak 50.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan izahname, Sermaye Piyasası Kurulunun 24.06.2021 tarih ve 32/963 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02.07.2021-16.07.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 206.817,72 TL'dir.

Kalan paylar, 27.07.2021 ve 28.07.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerden az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), İdealist GYO A.Ş. (www.idealistgyo.com) kurumsal internet sitesinde ve halka arzda satışa aracılık edecek Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (www.piramitmenkul.com.tr) kurumsal internet sitesinden de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,
 İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.