FİNANS

Özet Bilgi
Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
İlgili Şirketler
IDGYO
İlgili Şirket Ünvanı
İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL)
10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
50.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
40.000.000
Pay Grup Bilgileri
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, IDGYO, TREIDGY00011
206.817,72
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi
27.07.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi
28.07.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği
Kaydi Pay
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ENG-IDGYO.pdf
EK: 2
TR-IDGYO.pdf