FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_GeneralExplanationAbstract|
Genel Açıklama
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na fon kurucusundan 125.000 TL tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 26.07.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.