FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Hissedarımız Mondi Corrugated B.V. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

31 Mayıs 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. ("Mondi"), Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("Olmuksan") ödenmiş sermayesinin %90,38'ini temsil eden ve yönetim kontrolü sağlayan 22.334.359.180,5 adet payı iktisap etmiş ve hakim ortak konumuna gelmiştir.

Mondi, hakim ortak olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri uyarınca 05/07/2021 - 26/07/2021 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile zorunlu pay alım teklifinde bulunmuştur.

Zorunlu pay alım teklifi sonucunda, Mondi 155 yatırımcıdan toplam 3.995.301,059 TL nominal değerde toplam 399.530.105,9 adet pay satın almış olup, alınan payların toplam değeri 30.765.016,78 TL'dir. Bunun sonucunda, Mondi'nin Olmuksan'daki pay sahipliği oranı %90,38'den %92,00'ye yükselmiştir.

Olmuksan'ın zorunlu pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur."