FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
Korumalı Şemsiye Fon
ISIN Kodu
TRYAKPO00971
Fonun Süresi
431 GUN
Fonun Tasfiye Tarihi
20.05.2022
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
1
16.03.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş, Ak Bank A.Ş, Odea Bank A.Ş, Burgan Bank A.Ş
500
Alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, talep dönemi boyunca müşteri hesabaında nemalandırılır.
Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com.tr
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon'un yatırım amacı, yatırım dönemi sonu olan 20/05/2022 tarihi itibariyle; i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Tesla Inc., Nio Inc., Bayerische Motoren Werke (BMW) AG ve Hyundai Motor Co. ortaklık paylarından oluşan sepete (Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir Sepetin yükselişine en fazla %25 - %35 aralığında gerçekleşmesi beklenen bariyer seviyesine kadar iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Bu durum yatırımcılar için bir dezavantajdır. İştirak oranının %50 ila %80 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sepette yer alan ortaklık paylarının 15/03/2021 tarihli kapanış fiyatları başlangıç seviyesi olarak; 13/05/2022 tarihli kapanış fiyatları ise bitiş seviyesi olarak belirlenir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu 20/05/2022 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde korumadan yararlanılamaz. Sepetin USD cinsinden pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacağından kur riski bulunmamaktadır. Fon portföyünün yaklaşık %91 - %96'sı ile Akbank tarafından ihraç edilecek özel sektör tahvillerine ve fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda ters repo işlemlerine yatırım yapılacaktır. Portföyün yaklaşık %4 - %9'u ile ise, Elektrikli Araç Üreticileri ortaklık payları sepetine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Fon'un eşik değeri; [İştirak Oranı * Maksimum 0; Minimum (Sepet Getirisi; Bariyer Seviyesi)] olacaktır.
4
Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
İhraç Sıra Numarası
Talep Toplama Baş. Tarihi
Talep Toplama Bit. Tarihi
Yatırım Dönemi Baş. Tarihi
Yatırım Dönemi Bit. Tarihi
1
05.03.2021
15.03.2021
16.03.2021
20.05.2022
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı
Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1
Societe Generale
A (S&P)
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası
Kesinleşen Portföy Dağılımı
Akbank T.A.Ş Tahvili (90,80) T. Repo (6,10) Borsadışı Ops,yon Sözleşmesi (3,10)
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
İhraç Sıra Numarası
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri
Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1
Tesla Inc. 707,94
2
Nio Inc. 44,93
3
Bayerische Motoren Werke (BMW) AG 77,80
4
Hyundai Motor Co 232.000,00
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
1
0,00562
2,05
0,00562
2,05
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
GÖNÜL MUTLU
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
İdil SAZER
2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Egemen KORKMAZ
2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Mehmet Sinan VEZİROĞLU
2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Sabancı Center 4. Levent İstanbul
2123852700
info@akportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
0262 686 3526
gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. Boncuk
Bölüm Başkanı
0212 385 2784
aret.boncuk@akportfoy.com.tr