FİNANS

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı
Görevi
GAMZE ŞEBNEM MURATOĞLU
Hazine Genel Müdür Yardımcısı
KORHAN TOKER
Trading Bölüm Başkanı
EREN YARDIMCI
Bilanço Yönetimi Bölüm Başkanı
SENCER FATİH HIZIROĞLU
Hazine Pazarlama Bölüm Başkanı